Nieuws

Thee: de Weg van de Japanse Krijgsheer

9 maart 2014

chanoyu_06_2

Tijd en datum: zaterdag 22 maart, 15.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Universiteit Leiden. Lipsius gebouw lokaal 2.27.

Onder invloed van twee mannen die in belangrijke mate de loop van de Japanse geschiedenis bepaalden, Oda Nobunaga en Toyotomi Hideyoshi, groeide de thee ceremonie uit tot een van de meest gewaardeerde vormen van de Japanse cultuur. Oorspronkelijk naar Japan gebracht door boeddhistische monniken werd de thee ceremonie in de Azuchi-Momoyama periode tot het favoriete tijdverdrijf van de elite van de krijgersklasse.

Wat bezielde deze krijgsheren om te midden van het geweld en wapengekletter van de Sengoku periode zich bezig te houden met een ceremonie voor het maken en drinken van
een kopje thee? Wat was de rol van de beroemde theemeester Sen-no-Rikyu in dit geheel en hoe komt het dat hoewel de thee ceremonie gedurende de Edo periode voornamelijk werd beoefend door de mannelijke elite van de krijgersklasse deze nu vooral wordt gezien als een geschikte hobby voor dames?

Deze lezing zal de ontwikkeling van de thee ceremonie binnen Japan bespreken en aan de hand van een uitgebreide powerpoint presentatie laten zien wat deze ceremonie inhoudt en waarom deze zo’n belangrijke positie inneemt binnen de Japanse cultuur. Verder zal kort worden ingegaan op de positie van de thee ceremonie buiten Japan en worden gekeken naar de redenen voor de grote belangstelling voor maar zeer beperkte beoefening van de ceremonie in het westen.

Noboru Yamashita 山下龍 (voorheen Jeroen Veldhuizen) is als Assistant Professor verbonden aan de Universiteit van Nagasaki (長崎大学). Hij is in 1999 afgestudeerd in de Japanologie aan de Universiteit Leiden en woont sinds zijn afstuderen onafgebroken in Japan. Hij werkt momenteel aan een dissertatie over de geschiedenis van de thee ceremonie voor zijn promotie aan de Universiteit Leiden.

Naast de thee houdt Noboru Yamashita zich bezig met de bestudering van andere facetten van de Japanse cultuur zoals Chabana en kalligra!e. Verder is hij dan-graadhouder in verschillende krijgskunsten.

WhatsApp
Email

Activiteiten

Ben jij er ook bij?