Tentoonstelling Sieboldhuis en Society for Japanese Arts

In het SieboldHuis, Rapenburg 19, Leiden (gratis toegang voor studenten van Universiteit Leiden, www.sieboldhuis.org ), is een zeer interessante tentoonstelling gaande, die duurt tot 1 Februari: ‘Japan Tattoo, tatoeage in de Japanse Prentkunst’.
De gastconservator is prof. Willem van Gulik, die samen met de Society for Japanese Arts meer dan 65 prenten (van 1820 tot 2003) en voorwerpen heeft bijeengebracht. Er is een uitgebreide catalogus met vier artikelen en beschrijvingen van alle prenten. Er zijn alle zaterdagen gratis rondleidingen en elke zondag is er een lezing of live demonstratie, en in de laatste week een symposium met de bekende Tattoo-artist Henk Schiffmacher.

Verder kunnen studenten tot 26 jaar het lidmaatschap van de Society for Japanese Arts www.society-for-japanese-arts.org voor slechts 22.50 Euro nemen. Nieuwe leden krijgen de catalogus ‘Japan Tattoo’ gratis. Als lid van deze internationale vereniging (voertaal Engels) krijgt men vier keer per jaar de Newsletter en twee tot drie keer per jaar ons magazine ‘Andon’, afgezien nog van lezingen, tentoonstellingen, studiemiddagen en workshops.