Research In Progress

Ondanks dat de vorige Research In Progress-avond tot onze grote spijt minder goed bezocht was dan we hadden gehoopt, gunnen we het project toch een tweede kans. In tegenstelling tot wat velen dachten is dit namelijk geen college in de avonduren: het is veel leuker! Er is doorgaans geen tijd voor, dus wanneer docenten over hun eigen onderzoek kunnen vertellen gaat dit gepaard met veel meer enthousiasme dan je doorgaans van hen gewend bent!

Het inhoudelijke deel wordt verzorgd door in ieder geval dr. Lindsay Black. Iedereen die ooit een college van deze redekunstenaar volgde weet dat je dit niet mag missen, of Internationale Betrekkingen nu wel of niet je interesse zijn. De tweede naam volgt zo spoedig mogelijk.
De avond zal wederom plaatsvinden in het Sieboldhuis, aan het Rapenburg 19 te Leiden. We beginnen graag op tijd, om de sprekers zoveel mogelijk tijd te gunnen: zorg dus dat je er op tijd bent! Na afloop zullen we in een nabijgelegen café onder het genot van een drankje de avond evalueren. Graag tot dan!

Japanse etiquette volgens mw. Kragt

Na een rondleiding door professor Forrer en lezingen door dr. Länsisalmi en dr. Higashino nodigen we jullie nu graag uit voor een inleiding in de Japanse etiquette door Yoshiko Kragt. In haar lezing zal zij een beknopt overzicht geven van het brede spectrum van Japanse gebruiken. Naderhand wisselt ze graag van gedachten over het onderwerp. De voertaal is Engels: graag zien we jullie in Lipsius 130!

Beroepenavond II

Donderdag 14 april is een dag om vrij te houden in jullie agenda’s voor de beroepenavond die LVSJK Tanuki in samenwerking met de Leidse Alumnikai organiseert. Immers, wanneer je op een familiefeestje gevraagd wordt wat je met Japanologie kan is het moeilijk om uit te leggen dat de mogelijkheden enorm divers zijn. Na het daverende succes en de leuke verhalen van de vorige keer, bieden sprekers van de Alumnikai uitkomst. Zij kunnen je vertellen over hoe hun leven er na de studie uitzag.

Schuif dus volgende week donderdag gezellig aan in Lipsius 227, wanneer mogelijke toekomstpaden zich ontvouwen op de beroepenavond!

Research In Progress

Wie dacht dat de vaste bewoners van het Arsenaal niets anders deden dan doceren, heeft het mooi mis! Een minstens net zo groot deel van de tijd van een academicus gaat op aan onderzoek, maar aangezien er les wordt gegeven volgens een vast rooster en over vooraf bepaalde stof, is er voor de docent nauwelijks ruimte erover te vertellen, en voor de student nauwelijks ruimte om ernaar te vragen. Tot nu!

LVSJK Tanuki voorziet – hopelijk – in een behoefte door de eerste Research In Progress avond uit haar bijna 30-jarige geschiedenis te organiseren. Zie het vooral ook als een variatie op de beroepenavond: wie graag de academische wereld in wil komt ruim aan zijn of haar trekken!
Het inhoudelijke deel wordt verzorgd door Dr. Erik Herber en Dr. Margarita Winkel, en zal plaats vinden in het Sieboldhuis, aan het Rapenburg 19 te Leiden. We beginnen graag op tijd, om de sprekers zoveel mogelijk tijd te gunnen: zorg dus dat je er op tijd bent! Na afloop zullen we in een nabijgelegen café onder het genot van een drankje de avond evalueren. Graag tot dan!

Demonstratie tegen bezuinigingen op Hoger Onderwijs

Eerder berichtten we jullie al over de handtekeningenactie van Minimaal Nominaal, tegen de geplande bezuinigingen op het Hoger Onderwijs. Graag maken we jullie hierbij attent op de landelijke demonstratie tegen deze bezuinigingen op 21 januari op het Malieveld in Den Haag.

Nederland verenigt zich tegen de kenniscrisis! De kabinetsplannen richten zich tegen ontwikkeling van kennis en ontwikkeling. Hiermee is de kenniseconomie in acuut gevaar. Op vrijdag 21 januari wordt tijdens de landelijke manifestatie aandacht gevraagd voor de onverantwoorde gevolgen van de kabinetsplannen voor de kenniseconomie. Laat ook je stem horen, wees erbij!

Kijk voor meer informatie op de website!

Beroepenavond

Donderdag 18 november is een dag om vrij te houden in jullie agenda’s voor de beroepenavond die LVSJK Tanuki in samenwerking met de Leidse Alumnikai organiseert. Op deze avond zullen afgestudeerden met jullie delen hoe het leven na de universiteit eruit ziet. Ben je het ook zo zat dat iedereen op feestjes vraagt ‘maar wat kan je eigenlijk met Japanologie’? Dan is nu je kans om daar uitgebreid op in te kunnen gaan! Plaats van handeling is Lipsius 227.

Na de avond is er nog de mogelijkheid met de sprekers te praten onder het genot van een drankje bij café Barrera aan het Rapenburg 56. Graag tot dan!

Minimaal Nominaal

Maak jij je ook zo’n zorgen om de kabinetsmaatregelen? Het Interstedelijk Studenten Overleg in ieder geval wel!

Het kabinet Rutte-Verhagen heeft in het regeerakkoord afgesproken dat studenten die meer dan één jaar studievertraging oplopen opeens drieduizend euro meer collegegeld zullen moeten gaan betalen en hun OV kwijtraken. Ook krijgt de hogeschool of universiteit een boete van drieduizend euro per student.
Deze maatregel is gepland om al vanaf het collegejaar 2011-2012 in te gaan.
Help ons een sterk geluid naar de Haagse politiek te laten horen! Teken de petitie en vraag al je vrienden het zelfde te doen. Hoe meer mensen de petitie tekenen, hoe sterker we staan.
Als je zelf studievertraging op hebt gelopen, dan horen we graag jouw verhaal daarachter. Ook als je minder dan één jaar vertraagd bent!
In december wordt zowel de petitie als de bundel van verhalen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt, aangeboden. Dan wordt namelijk de definitieve begroting voor 2011 besproken in de Tweede Kamer en deze maatregel is een onderdeel van die begroting.
Kortom: we hebben één maand de tijd om zoveel mogelijk handtekeningen en verhalen te verzamelen. Bedankt voor je hulp!

Teken de petitie op de website!

Leids Filmfestival – Lezing professor Ivo Smits

Ook dit jaar vindt het Leidse Filmfestival weer plaats, en wel van 26 oktober tot en met 31 oktober. Onze eigen professor dr. Ivo Smits, zal middels de lezing De celluloid spiegel. Japan en Japanners in westerse film zorg dragen voor de Japanse noot.

Al sinds de begindagen van Hollywood, ruim een eeuw geleden, spelen Japanners een rol in westerse films. Steeds functioneert Japan als een spiegel voor het Westen: als een wrede cultuur die de westerse, Christelijke humaniteit reliëf geeft; als hoogtepunt van verfijning dat de grofheid van het Westen onderstreept; of als technologisch paradijs waar de toekomst van het Westen zich al voltrokken heeft.
In deze lezing wordt aan de hand van fragmenten een overzicht geschetst van het beeld van Japan en de Japanner in de Westerse film en hoe dat beeld vooral veel over onszelf zegt.

Als hoogleraar in de Japanse Letteren en Culturen houdt Ivo Smits zich bezig met een breed scala aan onderwerpen : Japanse literatuur, van klassieke tot hedendaagse, Japanse tuinkunst en, uiteraard, de Japanse filmkunst vallen binnen zijn onderzoeksgebied. Ivo Smits is al sinds het begin betrokken bij het Leids Film Festival als adviseur van het Japanse programma.
Professor Smits zal deze lezing geven op donderdag 28 oktober in het Scheltema complex, en wel om 15:30u. Bovendien is de toegang voor studenten gratis, dus komt in grote getale en neem vooral je studiegenoten mee!

Lezing Modern East-Asia Research Centre

Frequente Arsenaal-bezoekers zullen de aankondigingen door dit instituut, kortweg het MEARC, niet ontgaan zijn. Om toch ook de aandacht van hen die niet zo vaak in het Arsenaal komen te vangen willen we jullie hier graag attenderen op de voor iedereen gratis toegankelijke serie lezingen die het MEARC organiseert. Beschouw dit als een kans om meer te weten te komen over al die onderwerpen waar in het normale programma te weinig tijd voor is!

De komende lezing is door professor Rey Chow en vindt plaats op vrijdag 1 oktober van 10 tot 12u in de Doelenzaal van de Universiteit van Amsterdam. Op de website van het MEARC is meer informatie beschikbaar over de aankomende en daaropvolgende lezingen. Gaat dat zien!

Boekenverkoop 2010

Nu de colleges dichterbij beginnen te komen willen we jullie mededelen dat de boekenverkoop van LVSJK Tanuki aanstaande dinsdag 7 september in Wijkplaats 2/006 van 09:00 tot 16:00 zal plaatsvinden!
Mocht je deze dag niet aanwezig kunnen zijn, geef dit dan alsjeblieft door via abactis@tanuki.nl.

Voor diegenen voor wie Leiden nog onbekend terrein is, is de volgende routebeschrijving. De Wijkplaats is een van de drie hofjes bij de Universiteits Bibliotheek, het gebouw gesitueerd aan de overkant van de gracht achter het Lipsius gebouw. Succes!

Tip: begin vast met de kana!

Augustus mag dan nog niet eens op de helft zijn, en ook al is het zowel technisch als gevoelsmatig nog lang niet einde vakantie: aangezien onze correspondentie met eerstejaars studenten toch al behoorlijk begint toe te nemen blijkt dat velen van jullie al reikhalzend uitzien naar de aanvang van de studie Talen en Culturen van Japan!

Daarom bij deze -voor diegenen die echt niet meer kunnen wachten- een tip van onze kant. Zij die zich al een beetje ingelezen hebben weten dat het Japanse schrift vier tekensets kent: Chinese karakters/kanji, het alfabet/romaji, én twee soorten syllabenschrift/kana, onderverdeeld in hiragana voor Japanse klanken en katakana voor buitenlandse klanken. Zo zie je in de header van deze website de naam Tanuki van links naar rechts in Kanji, in hiragana, in katakana en in Romaji.

We raden jullie ten zeerste aan deze twee sets kana van ieder 46 tekens vast door te kijken, temeer daar jullie vrij vroeg in het jaar geacht worden deze min of meer te beheersen. Ze zijn onder andere hier te vinden. Veel succes!