Commissieleden gezocht!

Het moment is eindelijk daar!

Je kunt je vanaf nu aanmelden als commissielid voor het jaar ’21-’22. Dit kun je doen door een mail te sturen naar de commissie waar je in wilt (zie informatie hieronder), je mag er natuurlijk meer dan één kiezen, maar hou het ook realistisch voor jezelf!

LET OP: Iedereen die zich op kamp heeft ingeschreven moet alsnog een mailtje sturen met de informatie die hieronder staat beschreven. Hieronder het lijstje met de commissies, hun email en wat ze van je willen zien in je aanmelding:

Japanse KCC: (kcc-japan@tanuki.nl)

Stel jezelf voor (incl. studiejaar, interesses/hobby’s op het gebied van Japanse cultuur), geef een leuke motivatie en stuur een voorbeeld van een evenement wat jij graag zou willen organiseren!

Koreaanse KCC: (kcc-korea@tanuki.nl)

Stel jezelf voor (incl. studiejaar, interesses/hobby’s op het gebied van Koreaanse cultuur), geef een leuke motivatie en stuur een voorbeeld van een evenement wat jij graag zou willen organiseren!

Journalcommissie: (journalco@tanuki.nl)

Stel jezelf voor (incl. studie en jaarlaag) en geef een motivatie met daarin ook welke onderwerpen jij over zou willen schrijven, welke positie jij in het team zou willen (helpen met redactie/spellingcheck, schrijven, helpen met design etc), en geef één of twee ideeën voor artikelen voor in de opkomende journals!

Eerstejaarscommissie: (eerstejaarsco@tanuki.nl)

Stel jezelf voor (incl. studie en jaarlaag), geef een motivatie en stuur een voorbeeld van een evenement wat jij graag zou willen organiseren!

Lustrumcommissie: (lustrum@tanuki.nl)

Stel jezelf voor (incl. studie en jaarlaag), geef een motivatie en relevantie ervaring voor deze commissie!

Acquisitiecommissie: (acquisitieco@tanuki.nl)

Stel jezelf voor (incl. studie en jaarlaag), geef een motivatie en voeg je CV toe als je lid wilt worden van deze commissie!

Kampcommissie: (kampco@tanuki.nl)

Stel jezelf voor (incl. studie en jaarlaag), geef een motivatie en relevantie ervaring voor deze commissie!

Helaas hebben we nog geen Japanse en Koreaanse Reiscommissievoorzitters…. Ben je geïnteresseerd in die rol, stuur dan zeker een mailtje naar bestuur@tanuki.nl !

Je kunt je aanmelden tot het eind van deze maand, dus t/m 30 september, daarna worden de leden van de commissies gekozen door de voorzitters en kunnen de activiteiten beginnen~

Graag jullie aandacht voor…

…een bericht uit het hoofdkwartier van de kunst & cultuurcommissie, heet van de naald!
Aangezien hij op het introductiekamp ontbrak wegens verplichtingen elders wil Pim Omes graag van deze gelegenheid gebruik maken zich aan jullie voor te stellen.

Zoals sommigen van jullie al in de Kamp-editie van de TaTanukiKi hebben kunnen lezen, is er dit jaar voor het eerst een Tanuki kunstcommissie ingesteld. Omdat we niet alleen meer aandacht willen schenken aan Japanse kunst en ambacht, maar ook films en traditionele gebruiken onder het voetlicht willen brengen, is de commissie inmiddels omgedoopt tot Cultuurcommissie.

In vorige jaren bleek dat velen van jullie reeds bekwaam waren in Japanse handwerken, of op eigen houtje exposities bezochten. Echter, je was aangewezen op individueel museumbezoek of het meedoen bij een vereniging buiten de universiteit om je te laven aan de Japanse cultuur.
De taak van de Cultuurcommissie zal er daarom uit bestaan om onze nieuwe eerstejaars, alsmede ouderejaars te enthousiasmeren om bijvoorbeeld gezamenlijk een expositie over Japanse prenten (Ukiyo-E) te bezoeken, of eens aan den lijve de trommelstokken van de Taiko-trommel te hanteren. Zeker voor de eerstejaars is het ontzettend leuk om te ontdekken dat je in plaats van diegene die op de middelbare school als enige met Japan bezig was, niet meer de enige bent met een passie voor origami, Japans haken of samurai zwaarden.

De cultuurcommissie vormt voor ieder met een passie voor een bepaald aspect of meerdere aspecten van de Japanse cultuur een platform om gelijkgestemden te vinden. Immers, je kunt wel op je kamer achter de computer allerhande wetenswaardigheden opzoeken, maar het is veel leuker om je hobby’s met anderen die net zo geestdriftig zijn te kunnen delen. Een aantal voorbeelden van activiteiten die we in voorbereiding hebben zijn een bezoek aan het Sieboldhuis, Taiko spelen met de leerlingen van de Japanse school in Rotterdam, een Japanse spelletjesdag in het Arsenaal en een heuse sake-proeverij. Ook stellen we onszelf ten doel om jullie verder in de Japanse film thuis te laten raken en bieden we op onze filmavonden een gezonde mix van vermaak en cinematografische hoogstandjes aan. Voorts drijft de commissie niet alleen op de ideeën van de huidige leden, maar hebben we juist jullie inbreng nodig. Wij bieden jullie de mogelijkheid om te proeven van de grote verscheidenheid van de Japanse cultuur, en om dit programma zo divers mogelijk te houden willen we dolgraag dat je ideeën opstuurt naar: tanuki.cultuur{apenstaart}gmail.com En voor wie meer wil is er nog plaats in de commissie, er is nog plaats voor maximaal drie mede-studenten!

Alvast tot ziens op niet alleen onze, maar vooral jullie activiteiten,

Pim Omes
Voorzitter Tanuki Cultuurcommissie 2010-2011

Commissies

Leden opgelet! Vanaf heden is het weer mogelijk om je in te schrijven voor commissies bij Tanuki. De kampcommissie, reiscommissie en feestcommissie staan open voor fris talent.

PARTY
Een vertegenwoordiger van de Tanukigumi op het Yakuza feest

Lijkt het je leuk om in een commissie te zitten en op die manier te helpen in de organisatie van Tanuki-activiteiten? Kijk hier voor alle informatie en schrijf je dan zo snel mogelijk in op de commissielijsten die vanaf vandaag op het prikbord in het Arsenaal hangen.

Er komen nog commissies bij, die te zijner tijd via deze website zullen worden aangekondigd.

NB: Voor alles geldt: Vol=Vol!