Opleidingscommissie

We leggen je graag eens uit wat de OLC precies is. De afkorting OLC staat voor Opleidingscommissie. Deze commissie bestaat uit vier docenten en vier studenten. De functie van de commissie is het onderwijs binnen de opleiding te verbeteren en in zekere mate ook de belangen van de studenten te behartigen. Hier horen ook zaken bij die niet direct met een bepaald vak te maken hebben, maar die voor de opleiding in het algemeen van belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van een jaarlijks studentenforum, maar ook het zoeken naar een (structurele) financiering voor het studeren in Japan.

Door aan het einde van het semester evaluaties te houden over de verschillende vakken, komt de OLC te weten welke zaken binnen een vak goed zijn, en welke zaken nog voor verbetering vatbaar zijn. Van deze bevindingen wordt twee keer per jaar een rapport gemaakt. Dat rapport wordt besproken met het Opleidingsbestuur. In tegenstelling tot de Opleidingscommissie die alleen een adviesgevend orgaan is, heeft het Opleidingsbestuur ook daadwerkelijk de macht om zaken te veranderen. Daarom vergadert de OLC ook enkele malen per jaar met het Opleidingsbestuur. Tijdens de vergaderingen van de OLC worden ook zaken besproken die door studenten persoonlijk zijn aangedragen.

Zit je met een bepaalde kwestie die met de studie te maken heeft, aarzel dan niet om naar de studentleden toe te komen. Je kunt ook een briefje in de ideeënbus gooien (op de 1e verdieping in het Arsenaal, tegenover de postvakjes bij het kopieerapparaat) of een e-mail naar ons sturen. Zonder medewerking van studenten kan de OLC niet functioneren, dus wees vooral niet bang om zaken aan te kaarten!

Opleidingscommissie Japanstudies

Studentleden:
Menno Ederer
Jochem Kromhout
Puck Kroon

Docentleden
dr. M.E. Crandol (voorzitter)
Y. Mori MA
dr. Ph.D O. Porath

De Opleidingscommissie Japanstudies is bereikbaar via e-mail. Voor meer informatie, klik hier.