Oproep van de Mare

Vincent Bongers is namens het Leids Universitair Weekblad Mare op zoek naar studenten in Japan of studenten die op het punt staan te vertrekken naar Japan. Er is enige haast bij, aangezien hij het stuk het liefst deze week wil publiceren. Ben je in de gelegenheid om hem te woord te staan, of heb je tips, bel dan naar 06 29390566 of mail naar bongersv{apenstaart}yahoo.com.