Lezing Nederlands-Japanse vereniging: Ikebana

De Nederlands-Japanse vereniging houdt op zaterdag 10 mei een lezing vanwege haar elfde lustrum over Ikebana, oftewel de Japanse kunst van het bloemschikken. Het werd pas aan het eind van de 19e eeuw bekend in het westen en na de Tweede Wereldoorlog nam de interesse een grote vlucht. In Amerika, Engeland, Australië en later ook in Nederland werden er Ikebana-scholen opgericht waar volgens het Japanse systeem les gegeven werd en docenten werden opgeleid.

In Nederland zijn er nu zo’n 600 mensen die zich hiermee bezig houden, maar vanwaar die interesse? Komt het door een fascinatie voor het ‘exotische’, of  door de groeiende belangstelling voor het boeddhisme of toch omdat er door Ikebana te beoefenen meer begrip kan ontstaan voor een cultuur die ver van ons af staat?

De lezing wordt gegeven door Mw. Van Der Meer-Fischer, de voorzitter van de Nederlandse Ikebana Vereniging en van Ikebana International. Verder is ze Master van de Ichiyo School en docente eerste graad van de Ikenobo School.

De lezing zal plaats vinden in  Lipsius 2.27 van 15:00-17:00. Voor verdere informatie zie de website http://www.njv.info/

ikebana_moribana1fcfe4a35b707