Krentenbol: Skits & Foto

Zoals velen van jullie gisteren in de Oude Harmonie hebben mogen meemaken, is het Krentenbollenfeest een stevig succes geworden. Tanuki is natuurlijk zeer vereerd dat haar leden dit hebben mogelijk gemaakt, en wil jullie bij wijze van dank de laatste drie filmpjes uit het Krentenbollen Vijfluik laten zien.

FYI: De filmpjes zijn vanaf heden verplaatst naar het ‘Promo’gedeelte. Kijk hier regelmatig voor nieuw materiaal.

NB: De foto’s staan online!