Career week

English and a FAQ can be found below

Studenten opgelet!

Binnenkort hosten wij het driedaagse Tanuki Career Event (KCD/JCD/CD).
Deze wordt gehouden van 1-3 Februari 2022 en elke dag kent een andere invulling: op 1 februari beginnen we met de Japan Company Day, op 2 februari houden we de Career Day en op 3 februari sluiten we af met de Korean Company Day!

Onder andere KOTRA, Murata Europe, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en verschillende alumni zullen aanwezig zijn!
Tijdens deze dagen kun je kennis maken met bedrijven, leren over verschillende baan- en stagemogelijkheden. Ook zullen alumni, docenten en carrièreadviseurs verschillende speeches en een workshops aanbieden opdat mededelers een beter beeld krijgen over werken in de academische wereld, Aziatische businessetiquette en andere praktische skillsets.

Ook kunnen wij al trots mededelen dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken een workshop zal hosten evenals de Career Service, de Ambassade van Korea, KOTRA Amsterdam en de Korean Students Association in the Netherlands (KSAN)! Murata Europe en Hyundai Global Shipping zullen aanwezig zijn om jullie vragen over het bedrijfsleven te beantwoorden! Stay tuned, meer deelnemende bedrijven en organisaties worden spoedig aangekondigd!

Deelname aan deze dag is gratis, maar wees er snel bij want er zijn maar een beperkt aantal plekken!
Meld je aan via:https://forms.gle/QjfYbmCaxZL4u5R69

Wij kijken uit naar je deelname.

Met vriendelijke groet,

De Acquisitiecommissie van de LVSJK Tanuki


Attention students!

Soon we will be hosting the three-day Tanuki Career Event (KCD/JCD/CD).
It will be held from February 1-3, 2022 and every day has a different interpretation: on February 1 we start with the Japan Company Day, on February 2 we have the Career Day and on February 3 we close with the Korean Company Day!

Kotra, Murata Europe, the Ministry of Foreign Affairs, and several alumni will be present!
During these days you can get to know companies, learn about different job and internship opportunities. Also, alumni, teachers,
and career advisors will offer various speeches and workshops to give fellow students a better understanding of working in academia, Asian business etiquette, and other practical skillsets.

We are also proud to announce that the Ministry of Foreign Affairs will host a workshop as well as the Career Service, the Embassy of Korea, KOTRA Amsterdam, and the Korean Students Association in the Netherlands (KSAN)! Murata Europe and Hyundai Global Shipping will be on hand to answer your business questions! Stay tuned, more participating companies and organizations will be announced soon!

Participation in this day is free, but be quick because there are only a limited number of places!
Sign up at: https://forms.gle/QjfYbmCaxZL4u5R69

We look forward to your participation.

Sincerely,

The Acquisition Committee of the LVSJK Tanuki


FAQ over de Career Week:

Waar wordt het evenement gehouden?/ Where will the even be held?
Het evenement wordt online gehouden via zoom wegens veiligheidsoverwegingen.

The event will be held online via zoom for safety reasons.


Waarom is het hele programma nog niet bekend gemaakt? / Why is the whole program yet to be announced?
Vanwege de huidige omstandigheden omtrent Covid-19 moeten de laatste dingen rond de planning nog bevestigd en afgerond worden. Het is gebleken dat er helaas minder bereidheid is vanuit bedrijven om deel te nemen in verband met de onzekerheid door het virus. De Acquisitiecommissie doet hard zijn best om er toch voor te zorgen dat er een informatieve week wordt georganiseerd waar iedereen iets aan heeft!

Due to the current circumstances surrounding Covid-19, the latest things in the schedule have yet to be confirmed and finalized. Unfortunately, it has turned out that there is less willingness from companies to participate due to the uncertainty caused by the virus. The Acquisition Committee is doing its best to ensure that an informative week is organized that will benefit everyone!


Kan ik mij niet inschrijven voor losse onderdelen? / Can I register for a few single activities?
Zodra het volledige programma is afgerond zal er nog een aparte infomail worden verzonden met verdere instructies over de mogelijkheid om je in te schrijven voor losse onderdelen. Schrijf je dus eerst in via de link hierboven!

As soon as the full program has been completed, a separate info email will be sent with further instructions about the possibility to register for individual components. So please first register via the link above!