Bestuursjaar
1989-1990
Bestuursleden
Peggy Joannes (Praeses)
Maria-Luz Kromhout (Ab Actis)
Ylona Engel (Quaestor)
Anna Apeldoorn (Assessor)
Rob Stroeks (Assessor)
Reinier Vervoort (Assessor)
Status
e.t.

Bestuur 8