Bestuursjaar
1986-1987

(lustrum)

Bestuursleden
Rita van Prooije (Praeses)
René Pompen (Ab-Actis)
Froukje Betten (Quaestor)
Dick Stegerwerns (Assessor)
Status
e.t.

Bestuur 5