Bestuursjaar
2023-2024
Bestuursleden
Robin Wacanno (Praeses)
Noah Groen (Ab-Actis)
Yannick Maes (Quaestor)
Yuri Peerkhan (Assessor Intern)
Lukas Stolk (Assessor Eerstejaars)
Status
h.t.
v.l.n.r. Robin, Yannick, Lukas, Yuri en Noah

Bestuur 42

蘇生