Bestuursjaar
2018-2019
Bestuursleden
Meike van den Goorbergh (Praeses)
Laure Yelkenci (Ab-Actis)
Iris Taal (Quaestor)
Marieke Haak (Assessor Intern)
Lynn Koolen (Assessor Extern)
Tiara van Dijk (Assessor Eerstejaars)
Status
e.t.
v.l.n.r. Tiara, Lynn, Iris, Meike, Laure, Marieke

Bestuur 37