Bestuursjaar
2017-2018
Bestuursleden
Britt Blom (Praeses)
Amber Trijssenaar (Ab-Actis)
Hannelieke Soppe (Quaestor)
Joosje Smit (Assessor Intern)
Iris Taal (Assessor Eerstejaars)
Status
e.t.
v.l.n.r. Iris, Hannelieke, Britt, Amber, Joosje

Bestuur 36

The Return of the Burrito