Bestuursjaar
2012-2013
Bestuursleden
Robert Beers (Praeses)
Annet Zwart (Ab-Actis)
Mario Keijlard (Quaestor)
Carmen Loh (Hoofdredactrice Journal)
Nikki Doorn (Webmaster)
Jan-Willem Slingerland (Assessor)
Status
e.t.
v.l.n.r Jan-Willem, Annet, Robert, Nikki, Mario en Carmen

Bestuur 31

Beerschappij