Bestuursjaar
2007-2008
Bestuursleden
Jennifer Scheffer (Praeses)
Mattias van Ommen (Ab-Actis)
Michiel Boerwinkel (Quaestor)
Pyke van Zon (Journal)
Bob Nijkamp (Webmaster)
Uub Jacobson (Assessor)
Status
e.t.

Bestuur 26