Bestuursjaar
2005-2006
Bestuursleden
Heleen Palmen (Praeses)
Jennifer Scheffer (Ab-Actis)
Jasper van Dobben de Bruijn (Quaestor)
en website Aleida Samallo (Journal)
Looi van Kessel (Assessor)
Joanna Jong (Assessor)
Status
e.t.

Bestuur 24