Bestuursjaar
2001-2002

(lustrum)

Bestuursleden
John B. Stroobach (Praeses)
Maaike Venstra (Ab-Actis)
Rachelle Eerhart (Quaestor)
Wouter Luijendijk (Public Relations)
Rieks Warendorp Torringa (Publishing)
Status
e.t.

Bestuur 20