Bestuursjaar
1996-1997

(lustrum)

Bestuursleden
Erwin van Pruissen (Praeses)
Alexis Szejnoga (Ab-Actis)
Alisa Mikiko (Quaestor)
Raoul Jozef (Assessor)
Status
e.t.

Bestuur 15