Algemene Leden Vergadering

Donderdag 19 mei nodigen we alle leden uit om het afgelopen semester met ons door te spreken op de Algemene Leden Vergadering. Wat was leuk, wat was minder? Wat ging er goed, wat kon er beter? We horen graag jullie suggesties en zullen indien nodig tekst en uitleg geven over ons handelen. Verder zullen op die dag het bestuur voor de jaargang 2011-2012 en de plannen die zij hebben officieel gepresenteerd worden.

De plaats van handeling is Huizinga 004. Verder zal er na afloop feestelijk gedineerd worden bij Shabu Shabu: inschrijven daarvoor kan na de ALV. Graag tot dan!