Yaesu-project 2010

Van 7 juli tot 19 augustus, gedurende een periode van vijf weken, worden 35 Leidse tweede en derdejaarsstudenten in staat gesteld om in Tokyo een intensief taalprogramma te volgen. Het taalonderwijs zal verzorgd worden door docenten van de Naganuma-taalschool. Colleges vinden plaats op het Japan-Nederland Instituut (JNI), dat als gastinstituut optreedt, dan wel op de Naganuma-taalschool zelf. Een intensief programma wordt hen bereid, elke dag van 9:00 tot 16:00 worden zij in de collegebank verwacht. Vandaag vertrok de enthousiaste groep vanaf Schiphol, uitgezwaaid door universitair docent Buijnsters en de eigen familie en vrienden. Op de linkspagina is reeds een aantal blogs beschikbaar. De achterblijvers worden van harte uitgenodigd om hun belevenissen te volgen. Zijn ze er toch een beetje bij.

Yaesu-groep 2010
Yaesu-groep 2010 op Schiphol