Research in Progress: Mantsjoes

RIP

Volgende maand zullen we onze eerste Research in Progress-lezing van dit collegejaar houden.

Woensdag 11 november zal de heer Sam-Sin, docent China Studies, over zijn onderzoek naar de Mantsjoes vertellen.

Inloop vanaf 17:00, 17:15 tot 18:15.
Locatie: Lipsius 0.03

Overweg met de Mantsjoes
In deze lezing volgen we de Mantjsoes over hun wegen weg van huis. We doen dat via de sporen die ze achter lieten in de literatuur. Zo schreef de Kangxi keizer brieven aan zijn grootmoeder tijdens zijn tochten langs de graven van zijn voorouders en inspectie van hun beloofde land. Veldtochten volgen we in een dagboek van een Mantsjoesoldaat en in de liefdesgedichten geschreven tussen twee hoge militairen. Ook staan we stil bij de traumatische gedwongen uittocht van de Sibemantsjoes. Nu al meer weten over de Mantsjoes in Leiden, surf dan naar www.debtelin.nl of www.manc.hu.