Het Bestuur

Bestuursstructuur |Huidig bestuur | Het bestuur door de jaren heen


Bestuursstructuur
Om de vereniging draaiende te houden, is het natuurlijk van groot belang dat de taken binnen het bestuur goed verdeeld zijn. Hieronder staan de 6 functies van het Tanuki-bestuur en hun omschrijving:

Praeses
De voorzitter van het bestuur en de vereniging, stuurt de vereniging als bepaald volgens de statuten en geeft zijn/haar eigen invulling aan de richting die de vereniging neemt en de structuur en strategie die de vereniging handhaaft om haar doelen te bereiken.

De praeses is verantwoordelijk voor de interne en externe samenhang van de gehele vereniging en wordt hierin ondersteund door het bestuur. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor het leiden van zowel de bestuursvergaderingen (wekelijks) als de algemene ledenvergaderingen (ALV) welke tweemaal per jaar plaatsvinden.

Als assessor van de Alumni Kai vereniging is de praeses verantwoordelijk voor het betrekken van oud-leden bij de vereniging.

Ab-Actis
De secretaris is hoofdverantwoordelijke voor alle administratie (ledenadministratie, notulen etc.) en communicatie (via de post, e-mail etc.) van de vereniging. Notuleert tijdens vergaderingen, verzorgt de aankondigingen per e-mail en archiveert alle belangrijke informatie.

De Ab-actis is ook verantwoordelijk voor het faciliteren van verschillende activiteiten van zowel het bestuur en de verschillende commissies. Zo verzorgt de Ab-actis lokalen voor de bestuursvergaderingen, de Algemene Ledenvergadering en de verschillende commissieactiviteiten als dit nodig is. De Ab-actis onderhoudt de ledenlijst en schrijft en update de jaarlijkse planning. Ook is de Ab-actis verantwoordelijk voor samenstellen van programma’s voor bestuursactiviteiten (bv. bezoekende universiteiten, ouderdag, etc.)

Quaestor
Hoofdverantwoordelijke voor de financiën van de vereniging. Houdt de financiën bij, stelt begrotingen op en presenteert de financiële situatie tijdens de Algemene Ledenvergadering. De Quaestor houdt het budget per commissie en evenement bij en moet deze verantwoorden voor de leden en het bestuur.

De Quaestor is ook extern lid van zowel het bestuur van Banzai als het bestuur van Raiden en is verantwoordelijk voor het verzorgen van het halfjaarlijkse financiële verslag voor de Algemene Ledenvergadering van Tanuki en eventuele incidentele verslaggeving van de financiële positie van beide verenigingen als dit nodig is.

Assessor Intern
De Assessor Intern heeft drie hoofdfuncties; interne samenhang, webmaster en hoofdredacteur journal.
Interne samenhang: De assessor intern is het aanspreekpunt voor de communicatie tussen het bestuur en de commissies en beheert het overzicht over de commissies en stemt activiteiten van deze commissies op elkaar af.
Webmaster: De assessor intern is hoofdbeheerder van de websites en de sociale media outlets zoals Facebook, Twitter en Youtube. De belangrijkste taak van de webmaster is het up-to-date houden van de leden met nieuws dat relevant is voor Tanuki.
Lid Journalcommissie: Sinds 2016 krijgt de Assessor Intern de keuze voorgelegd om de functie van hoofdredacteur Journal los te koppelen van de bestuursfunctie. Ook kan de Assessor Intern ervoor kiezen de functie van eindredacteur op zich te nemen om zo meer invloed te behouden.

Assessor Extern

De assessor extern is verantwoordelijk voor het onderhouden van alle externe contacten van Tanuki. Hieronder valt het onderhouden van contacten met universiteitsorganen, andere studieverenigingen en mogelijke partners voor samenwerking met Tanuki eveneens het organiseren van evenementen met betrekking tot externe partners.

De assessor extern is ook de voorzitter van de Aqcuisitiecommissie, welke verantwoordelijk is voor het organiseren van het jaarlijkse career-event: de Japan Company Day. Hij of zij onderhoudt contacten met deelnemende bedrijven, organiseert het hele evenement van de grond af en verzorgt de inschrijving van deelnemers. Daarnaast organiseert hij of zij ook andere externe activiteiten. Bijvoorbeeld in samenwerking met instanties en bedrijven zoals het Ministerie van Buitelandse Zaken of in samenwerking met andere studieverenigingen.

Assessor Eerstejaars
De assessor wordt tijdens het eerstejaars introductiekamp door het nieuwe bestuur gekozen uit de eerstejaars. De assessor eerstejaars geeft leiding over de eerstejaarscommissie en vormt de brug tussen eerstejaars en ouderejaars leden binnen de vereniging.

De assessor eerstejaars wordt traditioneel gekozen op het eerstejaarskamp van Tanuki. Aanmelding voor deze functie is alleen mogelijk tijdens het kamp.


Huidig Bestuur

Bestuur 2021-2022

v.l.n.r. Isa, Jessie, Bastiaan, Dennis, Joyce, Hinako

Dennis Overzet (Praeses)
Joyce Trimbach (Ab-Actis)
Hinako Ogawa (Quaestor)
Isa Lefering (Assessor Intern)
Bastiaan Flikweert (Assessor Extern)
Jessie van Scherrenburg (Assessor Eerstejaars)  – Sinds 05-01-2022 geen Assessor meer

 


Het bestuur door de jaren heen

Bestuur 2020-2021

v.l.n.r. Ilja, Remy, Laura, Clara, Kirstin
Niet op de foto: Carelina

Laura Noordermeer (Praeses)
Clara Debard (Ab-Actis)
Remy Zoutman (Quaestor)
Kirstin Toren (Assessor Intern)
Carelina Persoon (Assessor Extern)
Ilja Markesteijn (Assessor Eerstejaars) 


Bestuur 2019-2020

v.l.n.r. Merijn, Eva, Kohji, Amber, Marijn, Anna

Amber Trijssenaar (Praeses)
Marijn Borst (Ab-Actis)
Kohji Houting (Quaestor)
Anna Bothe (Assessor Intern)
Eva Verouden (Assessor Extern)
Merijn Mulder (Assessor Eerstejaars)


Bestuur 2018-2019

 

 

v.l.n.r. Tiara, Lynn, Iris, Meike, Laure, Marieke

Meike van den Goorbergh (Praeses)
Laure Yelkenci (Ab-Actis)
Iris Taal (Quaestor)
Marieke Haak (Assessor Intern)
Lynn Koolen (Assessor Extern)
Tiara van Dijk (Assessor Eerstejaars) 


Bestuur 2017-2018 

v.l.n.r. Iris, Hannelieke, Britt, Amber, Joosje

Britt Blom (Praeses)
Amber Trijssenaar (Ab-Actis)
Hannelieke Soppe (Quaestor)
Joosje Smit (Assessor Intern)
Iris Taal (Assessor Eerstejaars)


Bestuur 2016-2017 (Lustrum)

v.l.n.r. Maarten, Robin, Suzé, Angelique, Lisa, Martijn

Angelique Ardjoen (Praeses)
Suzanne (Suzé) Klok (Vice-Praeses& Ab-Actis)
Maarten Rutte (Quaestor)
Lisa Le (Assessor Intern)
Robin van Vliet (Assessor Eerstejaars)


Bestuur 2015-2016
Bestuursfoto 2015-2016
v.l.n.r Luc, Thallein, Steffen, Inge, Hannah, Lauren

Luc van der Beek (Praeses)
Steffen de Jong (Vice-Praeses & Assessor Extern)
Hannah Jansen (Ab-Actis)
Thallein den Heeten (Quaestor)
Lauren Liebe (Assessor Intern)
Inge van Son (Assessor Eerstejaars)


Bestuur 2014-2015
Bestuursfoto 2014-2015
v.l.n.r Britt, Steffen, Fred, Anoma, Angelique, Marije

Anoma van der Veere (Praeses)
Fred Dillmann (Vice-Praeses & Assessor Extern)
Marije Bakker (Ab-Actis)
Angelique Ardjoen (Quaestor)
Steffen de Jong (Assessor Intern)
Britt Blom (Assessor Eerstejaars)


Bestuur 2013-2014

Bestuursfoto
v.l.n.r Fred, Thomas, Albert, Flora, Anoma en Arco (onder)

Albert Tiemersma (Praeses)
Arco Oliemans (Quaestor & Vice-Praeses)
Thomas Zijtveld (Ab-Actis)
Anoma van der Veere (Assessor Communicatie)
Fred Dillmann (Assessor Eerstejaars)
Flora de Greef (Assessor Koreanistiek)


Bestuur 2012-2013

bestuur 2012
v.l.n.r Jan-Willem, Annet, Robert, Nikki, Mario en Carmen

Robert Beers (Praeses)
Annet Zwart (Ab-Actis)
Mario Keijlard (Quaestor)
Carmen Loh (Hoofdredactrice Journal)
Nikki Doorn (Webmaster)
Jan-Willem Slingerland (Assessor)


Bestuur 2011-2012 (Lustrum)

bestuur 2011
v.l.n.r. Dave, Kirsten, Jeroen, Kim, Robert en Aline

Jeroen Strijbosch (Praeses)
Kim Dang (Ab-Actis)
Robert Beers (Quaestor)
Kirsten Janssen (Hoofdredactrice Journal)
Dave Hooghiemstra (Webmaster)
Aline Mostert (Assessor)


Bestuur 2010-2011

20102011
v.l.n.r. Caspar, Bas, Tom, Joleen, Loraine en Guan

Loraine Gilsing (Praeses)
Caspar Westelaken (
Ab-Actis)
Bas Oostdijk (
Quaestor)
Guan van Zoggel (
Hoofdredacteur Journal)
Tom Omes (
Webmaster)
Joleen Blom (
Assessor)


Bestuur 2009-2010

20092010
v.l.n.r. Amiet, Martijn, Yori, Aranka, Maaike en Renzo

Yori van Hout (Praeses)
Maaike de Vries (
Ab-Actis)
Aranka Leonard (
Quaestor)
Martijn Heule (
Hoofdredacteur Journal)
Renzo Goto (
Webmaster)
Amiet Oedit Doebé (
Assessor)


Bestuur 2008-2009

20082009
v.l.n.r. Pim, Ger-Bart, Mattias, Yori, Ashwin en Aranka

Mattias van Ommen (Praeses)
Yori van Hout (
Ab-Actis)
Ger-bart Egberts (
Quaestor)
Ashwin Ramjiawan (
Hoofdredacteur Journal)
Pim Omes (
Webmaster)
Aranka Leonard (
Assessor)