Formatie: Bestuur 2018-2019

Lieve leden!
 
Ondanks dat nog maar de helft van het collegejaar voorbij is, de dagen nog steeds kort en koud zijn en je misschien zelfs nog in winterslaap verkeerd, is het al tijd voor ons om op zoek te gaan naar een nieuw Tanukibestuur. Meld je aan voor een van de vele mooie functies als bestuurslid van LVSJK Tanuki: 2018-2019 edition.
 
We snappen het goed als je je geneigd voelt je meteen aan te melden na het aanschouwen van zo’n mooie foto uit een ontzettend kazige bestuursshoot. Dat wil je vast ook. Of dat kan je beter. Maar dat is niet echt wat het bestuur normaliter doet. Wat doet bestuur wel? En wat houden de functies eigenlijk in? Lees verder om meer te weten te komen over bestuur en de functies waar je je voor kan aanmelden, en hoe je je moet aanmelden.
 
Een bestuursjaar is een uitstekende kans om je studiegenoten beter te leren kennen, jezelf een unieke ervaring te geven, het jaar van je studiegenoten nóg leuker te maken en het staat best wel leuk op je CV. Een bestuursfunctie is een groeifunctie, met andere woorden; je leert samen te werken, een grote vereniging met honderden leden bij elkaar te houden, evenementen te regelen en contacten op te doen. Naast dat deze bestuursfunctie dus gigantisch goed op je CV staat, maak je al contacten in jouw vakgebied op verschillende universiteiten en in verschillende bedrijven voordat je zelfs afgestudeerd bent.
Wil jij je aanmelden voor een functie als bestuurslid in het Tanukibestuur van 2018-2019? Mail dan naar bestuurtanuki(apenstaartje)gmail.com (en vervang het (apenstaartje) door een @ natuurlijk). Voeg ook je CV en een motivatiebrief van maximaal 1 A4 toe, anders kom je helaas niet in aanmerking. De deadline voor aanmelden is zondag 25 februari om 23.59 uur ’s avonds. Dat is 4 weken vanaf nu, dus zat tijd om nog even je motivatiebrief te schrijven en je CV uit te werken.
 
Voorwaarden om je aan te melden:
– Actief Japanoloog of Koreanist in de BA of MA fase
– Aankomend BA2 studenten kunnen zich alleen aanmelden voor de posities: Quaestor en Extern.
– Commissie ervaring is een pré, maar zeker geen voorwaarde
Na aanmelding zal je uitgenodigd worden voor een interview met het huidige bestuur. Daarna zal je binnen korte tijd te horen krijgen of je het wel of niet bent geworden en rest je eigenlijk alleen nog het instemmen bij de laatste Algemene Ledenvergadering (spannnend!).
Lees hier verder om er achter te komen wat de verschillende functies precies inhouden:

 Praeses
De voorzitter van het bestuur en de vereniging, stuurt de vereniging als bepaald volgens de statuten en geeft zijn/haar eigen invulling aan de richting die de vereniging neemt en de structuur en strategie die de vereniging handhaaft om haar doelen te bereiken.
 
De praeses is verantwoordelijk voor de interne en externe samenhang van de gehele vereniging en wordt hierin ondersteund door het bestuur. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor het leiden van zowel de bestuursvergaderingen (wekelijks) als de algemene ledenvergaderingen (ALV) welke tweemaal per jaar plaatsvinden.
 
Als assessor van de AlumniKai vereniging is de praeses verantwoordelijk voor het betrekken van oud-leden bij de vereniging.
 
Ab-actis
De secretaris is hoofdverantwoordelijke voor alle administratie (ledenadministratie, notulen etc.) en communicatie (via de post, e-mail etc.) van de vereniging. Notuleert tijdens vergaderingen, verzorgt de aankondigingen per e-mail en archiveert alle belangrijke informatie.
 
De Ab-actis is ook verantwoordelijk voor het faciliteren van verschillende activiteiten van zowel het bestuur en de verschillende commissies. Zo verzorgt de Ab-actis lokalen voor de bestuursvergaderingen, de Algemene Ledenvergadering en de verschillende commissieactiviteiten als dit nodig is. De Ab-actis onderhoudt de ledenlijst en schrijft en update de jaarlijkse planning. Ook is de Ab-actis verantwoordelijk voor het samenstellen van programma’s voor bestuursactiviteiten (bv. bezoekende universiteiten, ouderdag, etc.)
 
Quaestor
Hoofdverantwoordelijke voor de financiën van de vereniging. Houdt de financiën bij, stelt begrotingen op en presenteert de financiële situatie tijdens de Algemene Ledenvergadering. De Quaestor houdt het budget per commissie en evenement bij en moet deze verantwoorden voor de leden en het bestuur.
 
De Quaestor is ook extern lid van het bestuur van Raiden Yosakoi, en is verantwoordelijk voor het verzorgen van het halfjaarlijkse financiële verslag voor de Algemene Ledenvergadering van Tanuki en eventuele incidentele verslaggeving van de financiële positie van beide verenigingen als dit nodig is.
 
Assessor Intern
De Assessor Intern heeft twee hoofdfuncties; interne samenhang en webmaster/social media bijhouden
 
Interne samenhang: De Assessor Intern is het aanspreekpunt voor de communicatie tussen het bestuur en de commissies en beheert het overzicht over de commissies en stemt activiteiten van deze commissies op elkaar af.
Webmaster: De Assessor Intern is hoofdbeheerder van de websites en de sociale media outlets als Facebook, Instagram, Twitter en Youtube. De belangrijkste taak van de webmaster is het up-to-date houden van de leden door middel van updates. Ook deze post komt van jullie huidige Assessor Intern 😉 .
Hiernaast is de Assessor Intern ook lid van de journalcommissie, die sinds dit collegejaar 2017-2018 ook een soort jaarboek zal uitbrengen. De Assessor Intern houdt zich actief bezig met deze laatste eindjournal.
 
Assessor Extern
De Assessor Extern is verantwoordelijk voor het onderhouden van alle externe contacten van Tanuki. Hieronder valt het onderhouden van contacten met universiteitsorganen, andere studieverenigingen en mogelijke partners voor samenwerking met Tanuki eveneens het organiseren van evenementen met betrekking tot externe partners.
De Assessor Extern is ook de voorzitter van de Aqcuisitiecommissie, welke verantwoordelijk is voor het organiseren van o.a. de Japan Company Day. Hij of zij onderhoudt contacten met deelnemende bedrijven, organiseert het hele evenement van de grond af en verzorgt de inschrijving van deelnemers.
 
In het afgelopen collegejaar 2017-2018 hadden wij geen Assessor Extern noch Aquisitiecommissie, maar we zouden toch graag op zoek gaan naar een nieuwe Extern. Dit jaar zijn taken die de Assessor Extern onder handen neemt verdeeld onder de overige bestuursleden.
Mocht je nog vragen hebben over het aanmelden, of over de functies? Mail ons gerust!
 
Met vriendelijke groet,
 
Het Tanuki bestuur 2017-2018 onder Britt Blom,
Praeses van het 36e bestuur der LVSJK Tanuki: “The Return of the Burrito”