Belangrijke mededeling m.b.t. de boekverkoop

De boekenformulieren voor Japanstudies/Koreastudies dienen uiterlijk op 22 augustus ingeleverd te zijn. De boekenpakketten die na deze einddatum worden besteld, kunnen niet meer worden geleverd. Wees er dus op tijd bij!

De formulieren kunnen digitaal worden verstuurd naar quaestor[apenstaart]tanuki.nl of per post naar LVSJK Tanuki, Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden.