Algemene Ledenvergadering

Datum: 3 december
Tijd: 17:00-20:00
Locatie: Lipsius 005

Nu we bijna halverwege het collegejaar zitten, willen wij je graag uitnodigen voor de eerste ALV van het collegejaar 2013-2014. De ALV dient om de leden een update te geven over de huidige status van de vereniging, een terugblik te werpen op het collegejaar tot nu toe en de mogelijkheid te bieden voor leden om vragen te stellen aan het bestuur over alles Tanuki-gerelateerds.

Aanwezigheid is verplicht voor commissieleden, maar alle leden zijn natuurlijk van harte welkom.