Aanmelding LVSJK Tanuki Bestuur ’16/’17

Vanaf nu is het mogelijk om je aan te melden voor het aankomende LVSJK Tanuki Bestuur van 2016-2017! Een bestuursfunctie is een uitstekende aanvulling op je studie en CV, je leert hierdoor niet alleen met andere mensen samenwerken, maar je bent ook verantwoordelijk voor het onderhouden van een studievereniging met ruim 400 leden. Zo faciliteer je bijvoorbeeld de boekverkopen, maar zorg je ook voor enkele evenementen vanuit het bestuur. Daarnaast doe je contacten op met externen en bedrijven, waar je wellicht later na je studie nog gebruik van kan maken. En dan niet te vergeten dat het aankomende jaar hét lustrumjaar van de vereniging is, waardoor er meer mogelijk is dan ooit. Een lustrum wordt elke vijf jaar gevierd en aankomend jaar vieren wij dat onze studievereniging alweer 35 jaar bestaat! Dat zal natuurlijk op grootste wijze gebeuren met allerlei festiviteiten en evenementen. Een mooie gelegenheid dus om uit te pakken als vereniging zijnde en jij kan eventueel bepalen hoe!

Voel jij je geroepen? Stuur dan graag een mail met je CV en een motivatiebrief van maximaal 1 A4 naar bestuur@tanuki.nl. De deadline hiervoor is woensdag 17 februari 23:59, dus maak niet de fout te lang te wachten, want te laat = te laat.

Voorwaarden om je aan te melden:
– Actief Japanoloog of Koreanist in de BA of MA fase
– Aankomend BA2 studenten kunnen zich alleen aanmelden voor de functies Quaestor en Assessor Extern.
– Commissie ervaring is een pré, maar zeker geen voorwaarde

Nadat de deadline verstreken is, zal ieder die zich heeft aangemeld worden uitgenodigd voor een gesprek met het huidige bestuur. Aan de hand hiervan zal besloten worden of je wordt voorgedragen voor de functie en zal je moeten worden ingestemd tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.

De functies + omschrijving waarvoor je je kan aanmelden zijn als volgt:

Praeses
De voorzitter van het bestuur en de vereniging, stuurt de vereniging als bepaald volgens de statuten en geeft zijn/haar eigen invulling aan de richting die de vereniging neemt en de structuur en strategie die de vereniging handhaaft om haar doelen te bereiken.

De praeses is verantwoordelijk voor de interne en externe samenhang van de gehele vereniging en wordt hierin ondersteund door het bestuur. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor het leiden van zowel de bestuursvergaderingen (wekelijks) als de algemene ledenvergaderingen (ALV) welke tweemaal per jaar plaatsvinden.

Als assessor van de AlumniKai vereniging is de praeses verantwoordelijk voor het betrekken van oud-leden bij de vereniging.

Ab-Actis
De secretaris is hoofdverantwoordelijke voor alle administratie (ledenadministratie, notulen etc.) en communicatie (via de post, e-mail etc.) van de vereniging. Notuleert tijdens vergaderingen, verzorgt de aankondigingen per e-mail en archiveert alle belangrijke informatie.

De Ab-actis is ook verantwoordelijk voor het faciliteren van verschillende activiteiten van zowel het bestuur en de verschillende commissies. Zo verzorgt de Ab-actis lokalen voor de bestuursvergaderingen, de Algemene Ledenvergadering en de verschillende commissieactiviteiten als dit nodig is. De Ab-actis onderhoudt de ledenlijst en schrijft en update de jaarlijkse planning. Ook is de Ab0actis verantwoordelijk voor samenstellen van programma’s voor bestuursactiviteiten (bv. bezoekende universiteiten, ouderdag, etc.)

Quaestor
Hoofdverantwoordelijke voor de financiën van de vereniging. Houdt de financiën bij, stelt begrotingen op en presenteert de financiële situatie tijdens de Algemene Ledenvergadering. De Quaestor houdt het budget per commissie en evenement bij en moet deze verantwoorden voor de leden en het bestuur.

De Quaestor is ook extern lid van zowel het bestuur van Banzai als het bestuur van Raiden en is verantwoordelijk voor het verzorgen van het halfjaarlijkse financiële verslag voor de Algemene Ledenvergadering van Tanuki en eventuele incidentele verslaggeving van de financiële positie van beide verenigingen als dit nodig is.

Assessor Intern
De Assessor Intern heeft drie hoofdfuncties; interne samenhang, webmaster en hoofdredacteur journal.
Interne samenhang: De assessor intern is het aanspreekpunt voor de communicatie tussen het bestuur en de commissies en beheert het overzicht over de commissies en stemt activiteiten van deze commissies op elkaar af.
Webmaster: De assessor intern is hoofdbeheerder van de websites en de sociale media outlets als Facebook, Twitter en Youtube. De belangrijkste taak van de webmaster is het up-to-date houden van de leden door middel van updates.
Hoofdredacteur Journal: De assessor intern is hoofdverantwoordelijke voor het verenigingsblad, de Tatanukiki. De assessor stelt een journalcommissie samen en fungeert hierin als hoofdredacteur. Hij/Zij is naast de journal ook verantwoordelijk voor het design van posters, flyers, kaartjes en dergelijke.

Assessor Extern
De assessor extern is verantwoordelijk voor het onderhouden van alle externe contacten van Tanuki. Hieronder valt het onderhouden van contacten met universiteitsorganen, andere studieverenigingen en mogelijke partners voor samenwerking met Tanuki eveneens het organiseren van evenementen met betrekking tot externe partners.

De assessor extern is ook de voorzitter van de Aqcuisitiecommissie, welke verantwoordelijk is voor het organiseren van het jaarlijkse career-event: de Japan Company Day. Hij of zij onderhoudt contacten met deelnemende bedrijven, organiseert het hele evenement van de grond af en verzorgt de inschrijving van deelnemers.